A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a Miskolc Csoport tagja

Miskolci Állatkert

Miskolc Zoo a facebookon Miskolc Zoo a twitteren Miskolc Zoo az instagramon Miskolc Zoo a youtube-on

Látogatói szabályzat

Miskolci Állatkert látogatói szabályzata

A Miskolci Állatkert (a továbbiakban állatkert) nyilvános intézmény melynek célja, hogy bemutasson Földünk különböző tájain élő őshonos állatfajokat, a látogató közönség kapcsolatba kerülhessen a természettel, részt vegyen a természet- és környezetvédelemben. Részt vállaljon a fiatal nemzedékek természetközpontú oktatásában, nevelésében. Teret adjon az állatkertészettel összeegyeztethető egyéb kulturális rendezvényeknek. Kultúrált szórakoztatást nyújtson látogató közönségének.

A látogatás rendje:
- Az állatkert csak érvényes belépőjeggyel látogatható. A díjtételeket és az adható kedvezményeket külön oldal (jegyárak) tartalmazza. A díjtételtáblázat az Állatkert bejáratánál jól látható módon elhelyezésre kerül.

- Az állatkertet mindenki csak saját felelősségére látogathatja. 14 éves életkor alatti személyek csak felnőtt kíséretében látogathatják az állatkertet.

- Járművel (beleértve a kerékpárt, vagy egyéb sporteszközöket) az állatkert területére tilos behajtani!
 
- Nyári, téli sporteszközök használata az állatkert területén nem engedélyezett.

- A játszóteret mindenki saját felelősségére, 14 éves kor alatt pedig csak szülői vagy felnőtt kísérői felügyelettel használhatja.

- Kutyát és más hobbiállatot az állatkert területére behozni tilos, kivételt képeznek a vakvezető ill. szolgálatot teljesítő kutyák.
 
- A látogatók kizárólag a kiépített, látogatók elöl el nem zárt utakon közlekedhetnek!

- Azokon a területeken, épületekben, helységekben ahová a látogatók belépése nem engedélyezett, ezt egyértelműen jelezzük.
 
- A kifutóknál elhelyezett korlátokon, kifutórácsokon átlépni, átnyúlni, áthajolni a látogatók saját, és az állatok biztonsága érdekében szigorúan tilos!

- Az állatok bántalmazása, ingerlése, idegen tárgyaknak az állatok kifutójába dobálása, az állatok nyugalmát és a látogató közönséget zavaró hangoskodás tilos!
 
- A látogatók által az állatok, számunkra ellenőrizhetetlen etetése tilos! Az állatokat kizárólag az állatkert területén kapható zoo-csemegével engedélyezett etetni.
 
- Dohányzás kizárólag a kijelölt dohányzó helyeken engedélyezett.

- Tudatbefolyásolt állapotban (ittasan, kábítószer hatása alatt, stb.) az állatkert nem látogatható!

- A látogatói szabályzat be nem tartásából eredő balesetekért, károkért az állatkert nem vállal felelősséget.
 
- Az állatkert tisztasága ill. környezetünk védelme érdekében kérjük a kihelyezett hulladékgyűjtők használatát.
 
- A látogató az általa okozott károkért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik!

 

Magyar Állatkertek Szövetsége Species360: Global information serving conservation Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program  Európai Regionális Fejlesztési Alap  Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Holding Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.