A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a Miskolc Csoport tagja

Miskolci Állatkert

Miskolc Zoo a facebookon Miskolc Zoo a twitteren Miskolc Zoo az instagramon Miskolc Zoo a youtube-on Miskolc Zoo a tiktokon

Egységben a 21. századi haladó állatkertek

2024-06-04

A 21. században az állatkertek szakmai munkája jóval túlmutat azon, hogy a látogatók szórakoztatására bemutatják az állataikat. A haladó állatkertek a biológiai sokféleség megőrzéséért tevékenykednek a veszélyeztetett fajok és élőhelyeik védelme, a közösségek természetvédelmi nevelése és szemléletformálása, és az ezeket szolgáló tudományos kutatási tevékenységek révén. Állatkertünk évek óta tudatosan igyekszik folyamatosan lépést tartani ezekkel a modern kori elvárásokkal. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy a haladó állatkerteket tömörítő Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) is tagjai legyünk, amely több éves folyamatnak az első lépésén vagyunk mostanra túl, készülve a következő, igen fontos szakaszra.

A Szövetség tagjai sorába történő jelentkezésünket követő első, adminisztratív fázis során különféle dokumentumok kitöltése és beküldése során kellett ismertetnünk az állatkert jelenlegi működését. A következő lépés egy helyszíni szemle lesz, melyre idén nyáron kerül sor. Ennek keretében az EAZA küldöttsége – amely a szövetség amszterdami irodájának képviselőjén túl EAZA-tag állatkertek magasrangú szakmai vezetőiből áll – fogja meglátogatni állatkertünket. Ennek a helyszíni szemlének a célja, hogy megvizsgálják azt, hogy az állatkert mennyire felel meg azoknak a szabványoknak, melyeket az EAZA támaszt elvárásként a tagjai felé. Ennek során az állatkert minden létesítményét, állatbemutatóját, a kiszolgálóhelyiségeket egyaránt megtekintik. A szemle célja, hogy segítő szándékkal feltárja azokat a hiányosságokat, amelyeken a következő időszakban dolgoznunk kell azért, hogy mindenben megfeleljünk azoknak az elvárásoknak, amelyek teljesítésével elmondhatjuk magunkról, hogy az EAZA tag állatkertek rangos sorába tartozunk.

Az EAZA tagságért történő jelentkezésünk keretében fogalmaztuk meg állatkertünk küldetésnyilatkozatát: A Miskolci Állatkert célja, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség megőrzéséhez. A bemutatott állataink a természetes élőhelyükön élő veszélyeztetett fajok nagykövetei. Általuk kapcsoljuk össze látogatóinkat a természettel. Ezt fejezi ki mottónk is: Közelebb az állatokhoz, közelebb a természethez!

Végezetül röviden, hogy mi is az EAZA? Az 1992-ben alapított Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége a világ legnagyobb állatkerti szervezete, jelenleg ugyanis mintegy 400 tagot számlál Európa és a Közel-Kelet 47 országából. Magyarországról jelenleg 8 teljes jogú tagja van a szövetségnek. Az EAZA elősegíti a tagintézmények közötti együttműködést az oktatás, a kutatás és a természetmegőrzés célkitűzéseivel kapcsolatosan, tevékenységeinek középpontjában az állatkertekben gondozott állatokkal. Az EAZA tagság szigorú akkreditációs követelményekhez és kötelező érvényű szabványoknak való megfeleléshez kötött. Az ezeknek való megfelelésre egyfajta minőségbiztosításként tekinthetünk, amely biztosítja, hogy az EAZA tagjai mind az általuk gondozott állatok tartása, mind a biológiai sokféleség megőrzését szolgáló munkája révén megfelel a 21. századi elvárásoknak.

Magyar Állatkertek Szövetsége Species360: Global information serving conservation Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program  Európai Regionális Fejlesztési Alap  Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Holding Zrt.Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.