A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a Miskolc Csoport tagja

Miskolci Állatkert

Miskolc Zoo a facebookon Miskolc Zoo a twitteren Miskolc Zoo az instagramon Miskolc Zoo a youtube-on Miskolc Zoo a tiktokon

még több a természetvédelemről

Természetvédelmi besorolások

A természetvédelem alapvető célja és feladata a veszélyeztetett növény- és állatfajok védelme. A fajok védelmét világszerte jogszabályok és egyezmények biztosítják. Magyarországon is megvannak ehhez a megfelelő jogszabályok, és a legtöbb nemzetközi természet- és környezetvédelmi egyezményhez hazánk is csatlakozott.

Magyarországon elsőként 1901-ben nyilvánítottak védetté vadon élő állatfajokat, „a hasznos állatok oltalmazásaként”, akkor összesen 164 madár- és emlősfajt került felsorolásra. Ma a 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet alapján Magyarországon 1167 állatfaj áll védelem alatt, közülük 185 faj fokozottan védett, a további 982 faj pedig védett státuszú. Fokozottan védett fajok közé azok kerülnek kiemelésre, amelyek védelmét csak különleges természetvédelmi intézkedések révén lehet megvalósítani. A rendeletben felsorolt fajok mindegyikének egy természetvédelmi értéket (eszmei értéket) állapítottak meg a hazai és a nemzetközi veszélyeztetettsége alapján. A védett és fokozottan védett kategóriákba tartozó fajok természetvédelmi értéke is jelzi, hogy az adott faj melyik védettségi státuszt élvezi: a védett fajok természetvédelmi értéke 2.000 Ft és 50.000 Ft közötti, míg a fokozottan védett fajoké 100.000 Ft és 1.000.000 Ft közötti.

IUCN – Természetvédelmi Világszövetség

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) a természeti értékek megőrzésére létrehozott nemzetközi szervezet. Fő feladata, hogy segítse és támogassa a biológiai sokféleség és az ökológiai rendszerek fenntartását. Az IUCN Vörös Listája a növény- és állatfajokat kilenc kategóriába sorolja a természetvédelmi státuszukat tekintve. A legtöbb nemzeti természetvédelmi jogszabály és a legtöbb nemzetközi természetvédelmi egyezmény is az IUCN általi kategóriákba való besorolást veszi alapul.
További információk: www.iucn.org

CITES – Washingtoni Egyezmény

Az Egyezmény a Veszélyeztetett Fajok Nemzetközi Kereskedelméről (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species), vagy ahogy röviden nevezni szokták, a Washingtoni Egyezmény egy nemzetközi, kormányközi egyezmény a veszélyeztetett fajok kereskedelmének ellenőrzéséről és felügyeletéről. 1973-ban Washingtonban fogadták el, Magyarország 1985-ben írta alá, melynek végrehajtásának szabályait jelenleg a 292/2008. (XII. 10.) kormányrendelet tartalmazza. Az Egyezmény hatálya alá mintegy 35.000 növény- és állatfaj tartozik, amelyeket veszélyeztetettségük alapján három függelékbe sorolják be:

I. függelék: azok a fajok, melyek a nemzetközi kereskedelem miatt a kihalás szélére kerültek. A velük való kereskedelem csak természetvédelmi célból történhet.
II. függelék: azok a fajok, amelyeket szintén veszélyeztet a nemzetközi kereskedelem, de állományuk ma még nincs kritikus helyzetben. Vadon élő állományuk hosszú távú fennmaradásának biztosításához az egyezmény szabályozza a velük való kereskedelmet.
III. függelék: azok a fajok, melyek egyes országokban veszélyeztetettek, és a helyi természetvédelmi intézkedések mellett nemzetközi szabályozásra is szükségük van.
Az Európai Unióban, így Magyarországon is a fajok besorolása némiképp másabb. A három függelék helyett a fajokat négy mellékletbe sorolják. Az A, B és C mellékletek az Egyezmény három függelékébe tartozó fajokat tartalmazzák (néhol szigorítva azt), valamint olyan fajokat, melyeknek európai kereskedelmét különböző okok miatt szabályozni szükséges. A D mellékletbe azokat a fajok sorolják be, melyek nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá, de az Európai Unióba való behozatalát szabályozni szükséges.
További információ: www.cites.hu

Magyar Állatkertek Szövetsége Species360: Global information serving conservation Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program  Európai Regionális Fejlesztési Alap  Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Holding Zrt.Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.